Volditud Tallinn / Folded Tallinn

fbb2nner2

Koduleht 

Veidike voltimisraamatu tegemisest:

Tiim:  Elis (voltimislehed, 3D mudelid, kujundus, mäng), Kadi ja Siim (koduleht, mäng)

Protsess:

1) 3D mudelite loomine

maja5

 

2) Voltimislehtede loomine ja katsetamine

maja6

 –
3) Tekstuuride joonistamine

maja7

 –
4) Tekstuuritud voltimislehtede katsetamine

maja9

 
5) Mängu loomine ja testimine, reeglite kirjutamine

maja8

 –
6) Kodulehe loomine ja voltimislehtede viimistlemine, küljendus

maja91

Advertisements